Zásady ochrany osobních údajů


Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění (dále jen „nařízení“)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení.“ výslovně uděluji společnosti PROGRESUS invest holding s.r.o., IČO 09932836, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84836, e-mail: events@progresus.cz, telefonní kontakt: +420 774 362 621 (dále jen „Správce“)souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, název společnosti, ve které subjekt údajů působí (tj. jeho zaměstnavatel, jako spolupracující osoba, společník, statutární orgán apod.), pracovní pozice, na které subjekt osobních údajů u této společnosti působí a emailová adresa (dále jen „Osobní údaje“), za účelem:

Osobní údaje budou použity za účelem informování subjektu údajů o produktech a službách Správce, o akcích, soutěžích a novinkách, zasílání katalogů, reklam, vyhodnocování soutěží a zasílání výher, jakož i za účelem informování o akcích, nabídkách, novinkách, produktech a službách jiných subjektů, které jsou součástí skupiny PROGRESUS a dále též smluvních partnerů Správce, které s podnikatelskou činností Správce souvisí (dále jen „marketingové účely“).

Osobní údaje jsou zpracovávány 3 roky a může na základě jejich zpracování docházet k automatizovanému zpracování či profilování.

Osobní údaje mohou být pro účely marketingu poskytnuty/předány jinému subjektu, který je součástí skupiny PROGRESUS, nebo je smluvním partnerem Správce (dále jen „Subjekt“).

Subjekty, kteří jsou partnery Správce a kterým mohou být osobní údaje subjektu údajů pro účely marketingu poskytnuty, jsou zejména tyto:

  • RD Rýmařov s.r.o., IČO 18953581, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
  • RD Rýmařov Invest Holding a.s., IČO 09963758, se sídlem 8. května 1191/45, 795 01 Rýmařov,
  • Auta Super, s.r.o., IČO 24742520, se sídlem náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5,
  • TV bydleni, s.r.o., IČO 04865723, se sídlem Jateční 862/32, 301 00 Plzeň.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas uděluji svobodně a dobrovolně a můžu jej kdykoliv odvolat formou písemné informace zaslané na adresu sídla Správce nebo na e-mailovou adresu events@progresus.cz, a to i před uplynutím doby, na níž jsem souhlas udělil (a). Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v době před odvoláním souhlasu.

Více informací o zpracování mých osobních údajů je uvedeno v informačním dokumentu, který je k dispozici na webové adrese www.rdrymarov.cz. V případě dotazů týkajících se zpracování mých osobních údajů se mohu obrátit na Správce osobních údajů, a to prostřednictvím emailové adresy events@progresus.cz nebo dopisem na adresu sídla Správce.

newsletter
Buďte v obraze Získejte vždy aktuální informace

Naši partneři